Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uplata za školní družinu

2. 11. 2015

1. Výše poplatku:

100,- Kč za dítě a kalendářní měsíc v době školního vyučování (tzn. prosinec a leden - červen)                                                    

  Hlavní prázdniny (červenec, srpen)                                             

- pokud dítě po celou dobu prázdnin nechodí do ŠD ani jeden měsíc, poplatek se nehradí                                                                                                   - pokud dítě v době prázdnin do ŠD chodí, uhradí se poplatek v normální výši, tzn. 100,- Kč za dítě a kalendářní měsíc, ve kterém ŠD navštěvovalo

2. Způsob úhrady:

a) bezhotovostní na č. účtu u České spořitelny: 986050329/0800                    vždy do 20. dne příslušného měsíce                                                             b) hotovostně do pokladny školy za celé pololetí, a to vždy do 20. září a 20. února

Každé dítě má přidělený variabilní symbol (VS), který se nebude měnit po celou dobu jeho docházky do ŠD. Prosíme, abyste tento VS při svých platbách skutečně uváděli, jinak nebude možné Vaši platbu identifikovat.

Byli bychom rádi, kdybyste využili možnosti bezhotovostní platby z účtu na účet na základě trvalého příkazu k úhradě. Česká spořitelna umožňuje zřídit trvalé přikazy s výlukou července a srpna, tzn., že o hlavních prázdninách by Vám poplatek za ŠD nebyl srážen.

Pokud nebude úplata za ŠD uhrazena včas a v předepsané výši, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD od 1. dne následujícího měsíce.

Směrnice o stanovení úplaty v ŠD je k nahlédnutí na nástěnce školní družiny, u paní vychovatelky každého oddělení a na internetových stránkách školy. Směrnice mimo jiné obsahuje i informaci o prominutí úplaty za ŠD.