Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kriteria pro přijetí žáka do školní družiny

1. 9. 2015

1.

Do ŠD mohou být přijati pouze žáci ZŠ Chrastava, nám.1.máje 228. okres Liberec - příspěvková organizace. Nejprve budou přijati žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD (minimálně do 14:30 hod.) a jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni nebo se jedná o zaměstnaného rodiče samoživitele.

2.

Přednostně budou přijímáni žáci 1.ročníku, kteří splňují kriteria uvedená v bodu 1.

3.

V případě volné kapacity budou přijímáni žáci 2.ročníku, kteří splňují kriteria uvedená v bodu 1.

4.

V případě volných míst v odděleních ŠD budou přijímáni žáci 3.ročníku, kteří splňují kriteria uvedená v bodu 1.

5.

V případě volných míst v odděleních ŠD budou přijímáni žáci 4.ročníku, kteří splňují kriteria uvedená v bodu 1.

6.

V případě volných míst v odděleních ŠD budou přijati i další zájemci.

7.

Ve výjimečných případech, které nejsou specifikovány v bodech 1 až 6, rozhodne ředitel školy (zdravotní stav, dojíždění, umístění školní budovy apod.).

 8.

Termín ukončení podávání přihlášek do ŠD je 30. srpna 2017 do 15.00.

O přijetí nebo nepřijetí žáka do školní družiny bude zákonný zástupce informován.

 

V Chrastavě dne 21. 6. 2017                                  Mgr.Aleš Trpišovský

                                                    ředitel školy