Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní družina

5. 10. 2010

Žádost:

Rodič (zákonný zástupce) podá žádost o přijetí žáka do ŠD , na základě které je žák, pokud splňuje daná kritéria pro přijetí do ŠD, přijat. Žádost je nutné podávat na každý školní rok. Kritéria pro přijetí žáka do ŠD, jako i vnitřní řád ŠD a úplata za ŠD jsou k náhlédnutí u paní vedoucí vychovatelky ve ŠD, na nástěnce ŠD nebo na stránkách ZŠ

http://zschrastava.cz/priprava/skolni/druzina/dokumenty/Rad_skolni_druziny_2016.pdf#page=1&zoom=auto,-46,843

http://zschrastava.cz/priprava/skolni/druzina/dokumenty/Smernice_-_uplata_za_SD.pdf#page=1&zoom=auto,-46,843

https://druzinazs.estranky.cz/clanky/informace-pro-rodice/skolni-druzina/kriteria-pro-prijeti-zaka-do-skolni-druziny.html

Zápisní lístek:

Pokud je žák přijat do ŠD rodič (zákonný zástupce) vyplní zápisní lístek, na kterém uvede údaj o rozsahu a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.

Odhlášení žáka ze školní družiny v průběhu školního roku se provádí pouze písemně.

Provoz: ŠD je otevřena ve dnech školního vyučování od 6:00 do 16:00 hod., v době prázdnin (pokud je dostatečný zájem) od 7:00 do 16:00 hod.

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

- žáka je možné vyzvednout buď po obědě (nejpozději do 13:00 hod.), nebo od 14:30 hod.

- žák odchází ze ŠD v doprovodu rodičů; samostatně bude uvolněno pouze na základě písemného souhlasu rodičů (na přihlášce, příp.písemná žádost - ne telefonicky)

Děti si přinesou: věci na ven a věci na převlečení, sáček na věci  (prosím, kontrolujte dětem sáčky - vše podepsat!!!)

Obědy:

- doprovod zajišťují p.vychovatekly

- děti z 1. a 2. tříd si nechávají kartičky nebo čipy u p. vychovatelky (v ŠJ je možné zakoupit na kartičku pouzdro)

- ostatní informace o obědech obdrží rodiče ve školní jídelně

Zájmová činnost: aerobik, ruční práce, florbal